เกี่ยวกับ UNDV
การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของ การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ผู้บริหาร สสวล.
International Council of the United Nations Day of Vesak
ผู้บริหาร สมพน.
International Association of Buddhist Universities
สำนักงาน
สำนักงาน สสวล. / สมพน.
โครงการ
คำประกาศปฎิญญากรุงเทพมหานคร
ความหมายของตราสัญญลักษณ์
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า

องค์ปาฐกถาพิเศษ
พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม)
วัดป่าสันติธรรม เมืองวอริค
มณฑลวอริคเชียร์ ประเทศอังกฤษ


Guest Speaker
Ven Sheng Kai
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
Symposium Speakers
Rev.Noriaki Kunitomo
ศาสตราจารย์วันชัย วัฒนศัพท์
Prof. Kamaleswar Bhattacharya
Dr. Phil Tan
Prof. Dr. Donald K Swearer
ดร. ตัม ดึ๊ก
  ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
Prof. Dr. Keown
พระหยวน ฉี
ศาสตราจารย์ ดร. พระคำหมาย ธัมมสามิ
ศาสตราจารย์สุมานะปาละ กัลมานโกฏะ
Dr Sarah Shaw

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
แผนผัง มจร
แผนผัง ห้องประชุมและสถานที่จัดงานใน มจร
องค์การสหประชาชาติ (UN)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้ว)
พุทธมณฑล
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อยุธยา เมืองมรดกโลก
การบินไทย
โรงแรม & สิ่งอำนวยความสะดวก
Maps of Venues

ข่าวสารถึงอาสาสมัคร
ตำแหน่งที่ต้องการ
ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัคร
คำถาม คำตอบ
นโยบายของอาสาสมัคร

สัญญาณถ่ายทอดสด
Press Released
วิดิทัศน์
รูปภาพ
ข้อมูลรูปภาพ
หนังสือ
เพลง
นิทรรศการ
Cultural Show

ข้อมูลคณะทำงาน
Story of each Vesak Celebrations
การเสวนาทางวิชาการ / วิทยากร
History of UN Day of Vesak Celebrations
กำหนดการ
INTERNATIONAL COUNCIL OF UNITED DAYS OF VESAK Executive Council Meeting of ICUNDV
บทความวิชาการ
The International Association of Buddhist
สถานที่จัดกิจกรรม
Officers and Location
ข่าวสาร
The 84th Birthday Anniversary of His Majestythe King & International Celebration on the Occasion of United Nations Day


Video Broadcasting
Highlighs of the day from Buddhajayanti: The Celebration of 2600 Years of the Buddha's Enlightenment

Click to Share this Article
ปฏิญญากรุงเทพฯ

สัญญาณถ่ายทอดสด
สดจากงาน เฉลิมฉลอง "พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า"

Press Released
For the events of Buddhajayanti: The Celebration of 2600 Years of Buddha's Enlightenment.

วิดิทัศน์
ภาพวิดิทัศน์เหตุการณ์สำคัญ

รูปภาพ

ข้อมูลรูปภาพสำหรับนำไปทำสิ่งพิมพ์
Hi-Resolution Photo

หนังสือ
จากงาน เฉลิมฉลอง "พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า"

เพลง

นิทรรศการ

Cultural Show
From 13 countries to celebrate The Celebration of 2,600 Years of Buddha's Enlightenment.

Buddhajayanti: The Celebration of 2600 Years of the Buddha's EnlightenmentVideo Broadcasting
 Movie Title:
สารจากผู้นำชาวพุทธ วิสาขบูชา 2013 : Movie 5
Year: 2013

International Celebration on the Occasion of United Nations Day of Vesak
Message from Her Excellency Ms. Yingluck Shinawatra Prime Minister of the Kingdom of ThailandUN Day of Vesak Conference 2012UN Day of Vesak Conference 2012vesak 2011 closing ceremonyพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ประจำปี 2554วันวิสาขบูชาโลก 2011 โดย พระธรรมโกศาจารย์Vesak Day 2011 Opening Ceramonyพระธรรมโกศาจารย์ แถลงข่าววันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 8Keynote speakers on "Buddhist Virtues in Socio-Economic Development" by Prof. Lewis LancasterWelcome Address by Most Ven. Prof. Dr. Phra Dharmakosajarn : VESAK DAY 2011Messages from H.H.Somdech Preah Sukhontheatebotie Bour KryMassages from Most Ven. Davuldena Gnanissara Maha Nayaka Thero (SriLanka) : VESAK DAY 2011Messages from H.H. Somdech Preah Agga Sangharaja Thipati Tep Vong (Cambodia) : VESAK DAY 2011Somdet Phra Maha Rachamangkalajarn Opening Speech 12 May 2011คุยนอกทำเนียบวัน วิสาขบูชาโลก2554 ตอน3คุยนอกทำเนียบวัน วิสาขบูชาโลก2554 ตอน2คุยนอกทำเนียบวัน วิสาขบูชาโลก2554 ตอน1งานแถลงข่าวเตรียมจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ( 180 วินาทีข่าว ช่อง 3 )ข่าวสำนักพระพุทธศาสนา (ข่าวเด่นภาคดึก)Presentation VESAK DAY 2011VESAK 2011 NEWS CH9 (file3)VESAK 2011 NEWS CH9 (file2)VESAK 2011 NEWS CH9 (file1)VESAK 2011 NEWS CH9 (file3)VESAK 2011 NEWS CH9 (file2)VESAK 2011 NEWS CH9 / file 1VESAK 2011 NEWS CH 7VESAK 2011 NEWS CH 3VESAK 2011