เกี่ยวกับ UNDV
การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของ การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ผู้บริหาร สสวล.
International Council of the United Nations Day of Vesak
ผู้บริหาร สมพน.
International Association of Buddhist Universities
สำนักงาน
สำนักงาน สสวล. / สมพน.
โครงการ
คำประกาศปฎิญญากรุงเทพมหานคร
ความหมายของตราสัญญลักษณ์
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า

องค์ปาฐกถาพิเศษ
พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม)
วัดป่าสันติธรรม เมืองวอริค
มณฑลวอริคเชียร์ ประเทศอังกฤษ


Guest Speaker
Ven Sheng Kai
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
Symposium Speakers
Rev.Noriaki Kunitomo
ศาสตราจารย์วันชัย วัฒนศัพท์
Prof. Kamaleswar Bhattacharya
Dr. Phil Tan
Prof. Dr. Donald K Swearer
ดร. ตัม ดึ๊ก
  ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
Prof. Dr. Keown
พระหยวน ฉี
ศาสตราจารย์ ดร. พระคำหมาย ธัมมสามิ
ศาสตราจารย์สุมานะปาละ กัลมานโกฏะ
Dr Sarah Shaw

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
แผนผัง มจร
แผนผัง ห้องประชุมและสถานที่จัดงานใน มจร
องค์การสหประชาชาติ (UN)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้ว)
พุทธมณฑล
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อยุธยา เมืองมรดกโลก
การบินไทย
โรงแรม & สิ่งอำนวยความสะดวก
Maps of Venues

ข่าวสารถึงอาสาสมัคร
ตำแหน่งที่ต้องการ
ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัคร
คำถาม คำตอบ
นโยบายของอาสาสมัคร

สัญญาณถ่ายทอดสด
Press Released
วิดิทัศน์
รูปภาพ
ข้อมูลรูปภาพ
หนังสือ
เพลง
นิทรรศการ
Cultural Show

ข้อมูลคณะทำงาน
Story of each Vesak Celebrations
การเสวนาทางวิชาการ / วิทยากร
History of UN Day of Vesak Celebrations
กำหนดการ
INTERNATIONAL COUNCIL OF UNITED DAYS OF VESAK Executive Council Meeting of ICUNDV
บทความวิชาการ
The International Association of Buddhist
สถานที่จัดกิจกรรม
Officers and Location
ข่าวสาร
The 84th Birthday Anniversary of His Majestythe King & International Celebration on the Occasion of United Nations Day


รูปภาพ

Click to Share this Article
ปฏิญญากรุงเทพฯ

สัญญาณถ่ายทอดสด
สดจากงาน เฉลิมฉลอง "พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า"

Press Released
For the events of Buddhajayanti: The Celebration of 2600 Years of Buddha's Enlightenment.

วิดิทัศน์
ภาพวิดิทัศน์เหตุการณ์สำคัญ

รูปภาพ

ข้อมูลรูปภาพสำหรับนำไปทำสิ่งพิมพ์
Hi-Resolution Photo

หนังสือ
จากงาน เฉลิมฉลอง "พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า"

เพลง

นิทรรศการ

Cultural Show
From 13 countries to celebrate The Celebration of 2,600 Years of Buddha's Enlightenment.

Gallery
Select album below to view photo


no. of images: 44

Friday, 1 June 2012 - MCU Main Campus, Ayutthaya
Folder4


no. of images: 44

Friday, 1 June 2012 - MCU Main Campus, Ayutthaya
Folder3


no. of images: 46

Friday, 1 June 2012 - MCU Main Campus, Ayutthaya
Folder 2


no. of images: 49

Friday, 1 June 2012 - MCU Main Campus, Ayutthaya
Folder 1


no. of images: 31

Sunday, 3 June 2012 / Wat Prayunrawongsawas
Joint EXCO Meeting of ICDV/IABU EXCO at Wat Prayunrawongsawas, Bangkok


no. of images: 56

Sunday, 3 June 2012
Government House of Thailand


no. of images: 27

Saturday, 2 June 2012 - UNCC
Group Photo & Congratulatory Messages from Buddhist and Political Leaders


no. of images: 29

Saturday, 2 June 2012 - UNCC
Congratulatory Messages from Buddhist and Political Leaders & Group Photo


no. of images: 40

Saturday, 2 June 2012 - UNCC
Congratulatory Messages from Buddhist and Political Leaders


no. of images: 47

Saturday, 2 June 2012 - UNCC
Arrival of Her Excellency Prime Minister of Thailand and H.E. the President of Sri Lanka


no. of images: 36

31 May 2012 / MCU Conference Hall, Ayutthaya
Messages from Supreme Patriarch and Buddhist Leaders from different traditions


no. of images: 29

31 May 2012 / MCU Conference Hall, Ayutthaya
His Excellency Mahinta Rachapaksa, President of Sri Lanka & Group Photograph


no. of images: 51

31 May 2012 / MCU Conference Hall, Ayutthaya
Speech by Ven. Phra Bhavanaviteht, UK / Deputy Prime Minister, Yongyut Wichaidit


no. of images: 26

May 31 2012 / Arrival of HRH Princess Chulabhorn Walailak Akra Rajakumari
Arrival of HRH Princess Chulabhorn at MCU Conference Hall, Ayutthaya


no. of images: 62

May 31 2012 / Welcome Address
Welcome Address by Most Ven. Prof. Dr. Phra Dharmakosajarn, Rector of MCU and President of the International Council for Day of Vesak (ICDV)


no. of images: 52

May 31 2012 / 02 / MCU Conference Hall
Arrival of participants at MCU Conference Hall and Buddhist leaders enter the Conference Hall


no. of images: 55

May 31 2012 / 01 / MCU Conference Hall
Arrival of participants at MCU Conference Hall and Buddhist leaders enter the Conference Hall


no. of images: 30

May 31 2012 / 02 / His Holiness Somdet Phra Maharatchamangkalacharn
His Holiness Somdet Phra Maharatchamangkalacharn is attended and escorted by the Organizing Committee and leads the congregation in Paying Homage to the Triple Gem.


no. of images: 44

May 31 2012 / His Holiness Somdet Phra Maharatchamangkalacharn
His Holiness Somdet Phra Maharatchamangkalacharn is attended and escorted by the Organizing Committee and leads the congregation in Paying Homage to the Triple Gem.


no. of images: 16

May 31 2012 / MCU Conference Hall, Ayutthaya
Arrival of participants at MCU Conference Hall