เกี่ยวกับ UNDV
การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของ การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ผู้บริหาร สสวล.
International Council of the United Nations Day of Vesak
ผู้บริหาร สมพน.
International Association of Buddhist Universities
สำนักงาน
สำนักงาน สสวล. / สมพน.
โครงการ
คำประกาศปฎิญญากรุงเทพมหานคร
ความหมายของตราสัญญลักษณ์
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า

องค์ปาฐกถาพิเศษ
พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม)
วัดป่าสันติธรรม เมืองวอริค
มณฑลวอริคเชียร์ ประเทศอังกฤษ


Guest Speaker
Ven Sheng Kai
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
Symposium Speakers
Rev.Noriaki Kunitomo
ศาสตราจารย์วันชัย วัฒนศัพท์
Prof. Kamaleswar Bhattacharya
Dr. Phil Tan
Prof. Dr. Donald K Swearer
ดร. ตัม ดึ๊ก
  ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
Prof. Dr. Keown
พระหยวน ฉี
ศาสตราจารย์ ดร. พระคำหมาย ธัมมสามิ
ศาสตราจารย์สุมานะปาละ กัลมานโกฏะ
Dr Sarah Shaw

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
แผนผัง มจร
แผนผัง ห้องประชุมและสถานที่จัดงานใน มจร
องค์การสหประชาชาติ (UN)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้ว)
พุทธมณฑล
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อยุธยา เมืองมรดกโลก
การบินไทย
โรงแรม & สิ่งอำนวยความสะดวก
Maps of Venues

ข่าวสารถึงอาสาสมัคร
ตำแหน่งที่ต้องการ
ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัคร
คำถาม คำตอบ
นโยบายของอาสาสมัคร

สัญญาณถ่ายทอดสด
Press Released
วิดิทัศน์
รูปภาพ
ข้อมูลรูปภาพ
หนังสือ
เพลง
นิทรรศการ
Cultural Show

ข้อมูลคณะทำงาน
Story of each Vesak Celebrations
การเสวนาทางวิชาการ / วิทยากร
History of UN Day of Vesak Celebrations
กำหนดการ
INTERNATIONAL COUNCIL OF UNITED DAYS OF VESAK Executive Council Meeting of ICUNDV
บทความวิชาการ
The International Association of Buddhist
สถานที่จัดกิจกรรม
Officers and Location
ข่าวสาร
The 84th Birthday Anniversary of His Majestythe King & International Celebration on the Occasion of United Nations Day

Press Released
For the events of Buddhajayanti: The Celebration of 2,600 Years of Buddha's Enlightenment

 
 

Click to Share this Article
ปฏิญญากรุงเทพฯ

สัญญาณถ่ายทอดสด
สดจากงาน เฉลิมฉลอง "พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า"

Press Released
For the events of Buddhajayanti: The Celebration of 2600 Years of Buddha's Enlightenment.

วิดิทัศน์
ภาพวิดิทัศน์เหตุการณ์สำคัญ

รูปภาพ

ข้อมูลรูปภาพสำหรับนำไปทำสิ่งพิมพ์
Hi-Resolution Photo

หนังสือ
จากงาน เฉลิมฉลอง "พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า"

เพลง

นิทรรศการ

Cultural Show
From 13 countries to celebrate The Celebration of 2,600 Years of Buddha's Enlightenment.


31 May 2012

ความหมายของ พุทธชยันตี

Press Release 150555
บุคคลสำคัญจากทั่วโลก เดินทางมาร่วมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๙ เพื่อเฉลิมฉลอง ๓ วาระโอกาสพิเศษ : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๕

Press Release 030555
บุคคลสำคัญจากทั่วโลก เดินทางมาร่วมวิสาขบูชานานาชาติ เพื่อเฉลิมฉลอง ๓ วาระโอกาสพิเศษ : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๕

ตารางการถ่ายทอดสด 010655
ตารางการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง "พุทธชยันตี : 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า"
เรื่อง"พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ"
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ TNN 2 (ทรูวิชั่นส์ 08)

ตารางการถ่ายทอดสด 310555
ตารางการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง "พุทธชยันตี : 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า"
เรื่อง"พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ"
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ TNN 2 (ทรูวิชั่นส์ 08)

การแถลงข่าวช่วงเช้า ของพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร.

ร่วมฉลองพุทธชยันตี-วิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 9

สรุปข่าวรอบเช้าวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

สรุปClipping ข่าว ที่จัดแถลงข่าว 15 พ.ค.55


001  |   002  |   003  |   004  |   005  |   006  |   007  |   008  |   009  |   010  |   011  |   012  |   013  |   014  |   015  |   016  |   017  |   018  |   019  |   020  |   021  |   022  |   023  |   024  |   025  |   026  |   027  |   028  |   029  |   030  |   031  |   032  |   033  |   034  |   035  |   036  |   037  |   038  |   039  |   040  |   041

สรุปClipping ข่าว ที่จัดแถลงข่าว 3 พ.ค.55


042  |   043  |  044  |   045  |  046  |   047  |  048  |  049  |  050  |