เกี่ยวกับ UNDV
การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของ การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ผู้บริหาร สสวล.
International Council of the United Nations Day of Vesak
ผู้บริหาร สมพน.
International Association of Buddhist Universities
สำนักงาน
สำนักงาน สสวล. / สมพน.
โครงการ
คำประกาศปฎิญญากรุงเทพมหานคร
ความหมายของตราสัญญลักษณ์
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า

องค์ปาฐกถาพิเศษ
พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม)
วัดป่าสันติธรรม เมืองวอริค
มณฑลวอริคเชียร์ ประเทศอังกฤษ


Guest Speaker
Ven Sheng Kai
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
Symposium Speakers
Rev.Noriaki Kunitomo
ศาสตราจารย์วันชัย วัฒนศัพท์
Prof. Kamaleswar Bhattacharya
Dr. Phil Tan
Prof. Dr. Donald K Swearer
ดร. ตัม ดึ๊ก
  ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
Prof. Dr. Keown
พระหยวน ฉี
ศาสตราจารย์ ดร. พระคำหมาย ธัมมสามิ
ศาสตราจารย์สุมานะปาละ กัลมานโกฏะ
Dr Sarah Shaw

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
แผนผัง มจร
แผนผัง ห้องประชุมและสถานที่จัดงานใน มจร
องค์การสหประชาชาติ (UN)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้ว)
พุทธมณฑล
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อยุธยา เมืองมรดกโลก
การบินไทย
โรงแรม & สิ่งอำนวยความสะดวก
Maps of Venues

ข่าวสารถึงอาสาสมัคร
ตำแหน่งที่ต้องการ
ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัคร
คำถาม คำตอบ
นโยบายของอาสาสมัคร

สัญญาณถ่ายทอดสด
Press Released
วิดิทัศน์
รูปภาพ
ข้อมูลรูปภาพ
หนังสือ
เพลง
นิทรรศการ
Cultural Show

ข้อมูลคณะทำงาน
Story of each Vesak Celebrations
การเสวนาทางวิชาการ / วิทยากร
History of UN Day of Vesak Celebrations
กำหนดการ
INTERNATIONAL COUNCIL OF UNITED DAYS OF VESAK Executive Council Meeting of ICUNDV
บทความวิชาการ
The International Association of Buddhist
สถานที่จัดกิจกรรม
Officers and Location
ข่าวสาร
The 84th Birthday Anniversary of His Majestythe King & International Celebration on the Occasion of United Nations Day


นโยบายของอาสาสมัคร
Policy on volunteering

Click to Share this Article
 ข่าวสารถึงอาสาสมัคร
 ตำแหน่งที่ต้องการ
 ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัคร
 คำถาม คำตอบ
 นโยบายของอาสาสมัคร
Do I have what it takes to be a Vesak Day Celebration Volunteer?
What happens after I submit my application?
What kind of training will I receive?
When do I start my training?
What do I get for being a Vesak Day Celebration Volunteer?
I want in! How do I volunteer?


Do I have what it takes to be a Vesak Day Celebration Volunteer?

As a Vesak Day Celebration Volunteer, you need heaps of passion and commitment.

Before the event, you will have to dedicate some time training for the job, and there will be a lot of hard work during the celebration, but also lots of fun!

As a volunteer, you will not receive a salary. But what you will get is a once-in-a-lifetime opportunity to be part of the Buddhism religion.

To be a Vesak Day Celebration Volunteer, please make sure

•

You are able to complete all the compulsory pre-Vesak Day Celebration training and attend pre-Vesak Day Celebration volunteer briefings.

•

You are prepared to volunteer your time and service for at least 5 days in a row during the celebration Day, and work on 12-hour shifts each time.

•

While we welcome diverse language skills, please note that the working language is English. Hence, you need to be able to understand English. If you know any other languages, it would be a plus!

•

You need to have Internet access and an email address (we'll be keeping in touch with you mostly through email and the website). The e-learning and evaluation components will be conducted online as well.


What happens after I submit my application?

We will try to match your interests with the volunteer opportunities available. If you're shortlisted, we'll contact you before the end of March. As volunteers with different skills may be required for each phase in the run-up to the Vesak Day Celebration, we may contact each of you at different times.

There are many areas in which you could volunteer. We'll try our best to match your interests with the opportunities available, but please understand that a perfect fit may not always be possible.

If you have not heard from us, please be patient. This means we're still trying our best to match you to the most appropriate volunteer opportunity. When one becomes available, we'll be sure to get in touch with you. We expect to complete volunteer selection by May 2012. If for whatever reason, we don't have a suitable opportunity for you, we will inform you by April 2012. There are other ways you can nonetheless be a part of the Olympic Vesak Day.

Once you are selected as a Vesak Day Celebration volunteer trainee, you will be asked to attend training sessions to get yourself ready. Only by completing all your training will you "graduate" as a full-fledged Veasak day Celebration Volunteer.


What kind of training will I receive?

You must attend the compulsory Core Training course, where you will learn more about the Vesak Day Celebration Movement and Buddhism

You must also attend venue- and job-specific Specialist Training to prepare you for your duties during the Vesak Day Celebration.

Training will be conducted either online through e-learning or in classes. We urge you to take your training seriously as it will equip you with the necessary knowledge and skills to tackle the challenges on the job. The final selection of volunteers will take place in May 2012 after you have completed your training and evaluation, so put your best foot forward!


When do I start my training?

Core training for all recruited Vesak Day Celebration Volunteers will start in 30 May – 02 June 2012


What do I get for being a YOG Volunteer?

As a Vesak Day Celebration Volunteer, you will receive a Certificate of Participation as a token of recognition of your contribution. More importantly, you get the special opportunity to be part of the United Nation Day of Vesak, see first-hand what goes on behind the scenes, make friends with Buddhist people from all over the world and learn about the cultures and traditions of visitors from both near and far!

What's more, all Vesak Day Celebration Volunteers can choose to be contacted for volunteering opportunities for future events.


I want in! How do I volunteer?

Complete the application form and submit it on-line by click here