เกี่ยวกับ UNDV
การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของ การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ผู้บริหาร สสวล.
International Council of the United Nations Day of Vesak
ผู้บริหาร สมพน.
International Association of Buddhist Universities
สำนักงาน
สำนักงาน สสวล. / สมพน.
โครงการ
คำประกาศปฎิญญากรุงเทพมหานคร
ความหมายของตราสัญญลักษณ์
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า

องค์ปาฐกถาพิเศษ
พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม)
วัดป่าสันติธรรม เมืองวอริค
มณฑลวอริคเชียร์ ประเทศอังกฤษ


Guest Speaker
Ven Sheng Kai
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
Symposium Speakers
Rev.Noriaki Kunitomo
ศาสตราจารย์วันชัย วัฒนศัพท์
Prof. Kamaleswar Bhattacharya
Dr. Phil Tan
Prof. Dr. Donald K Swearer
ดร. ตัม ดึ๊ก
  ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
Prof. Dr. Keown
พระหยวน ฉี
ศาสตราจารย์ ดร. พระคำหมาย ธัมมสามิ
ศาสตราจารย์สุมานะปาละ กัลมานโกฏะ
Dr Sarah Shaw

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
แผนผัง มจร
แผนผัง ห้องประชุมและสถานที่จัดงานใน มจร
องค์การสหประชาชาติ (UN)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้ว)
พุทธมณฑล
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อยุธยา เมืองมรดกโลก
การบินไทย
โรงแรม & สิ่งอำนวยความสะดวก
Maps of Venues

ข่าวสารถึงอาสาสมัคร
ตำแหน่งที่ต้องการ
ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัคร
คำถาม คำตอบ
นโยบายของอาสาสมัคร

สัญญาณถ่ายทอดสด
Press Released
วิดิทัศน์
รูปภาพ
ข้อมูลรูปภาพ
หนังสือ
เพลง
นิทรรศการ
Cultural Show

ข้อมูลคณะทำงาน
Story of each Vesak Celebrations
การเสวนาทางวิชาการ / วิทยากร
History of UN Day of Vesak Celebrations
กำหนดการ
INTERNATIONAL COUNCIL OF UNITED DAYS OF VESAK Executive Council Meeting of ICUNDV
บทความวิชาการ
The International Association of Buddhist
สถานที่จัดกิจกรรม
Officers and Location
ข่าวสาร
The 84th Birthday Anniversary of His Majestythe King & International Celebration on the Occasion of United Nations Day


องค์ปาฐกถาพิเศษ
พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม)

วัดป่าสันติธรรม (Watpah Santidhamma) เมืองวอริค มณฑลวอริคเชียร์ ประเทศอังกฤษ

Click to Share this Article
องค์ปาฐกถาพิเศษ
พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม)
วัดป่าสันติธรรม เมืองวอริค
มณฑลวอริคเชียร์ ประเทศอังกฤษ

Guest Speaker
Ven Sheng Kai
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

Symposium Speakers
Rev.Noriaki Kunitomo
ศาสตราจารย์วันชัย วัฒนศัพท์
Prof. Kamaleswar Bhattacharya
Dr. Phil Tan
Prof. Dr. Donald K Swearer
ดร. ตัม ดึ๊ก
Prof. Dr. Chamnong Adivadhanasit
Prof. Dr. Keown
พระหยวน ฉี
ศาสตราจารย์ ดร. พระคำหมาย ธัมมสามิ
ศาสตราจารย์สุมานะปาละ กัลมานโกฏะ
Dr Sarah Shaw

พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม)
วัดป่าสันติธรรม (Watpah Santidhamma) เมืองวอริค มณฑลวอริคเชียร์ ประเทศอังกฤษ
Ven. Phra Bhavanaviteht (Luangpor Khemadhammo) O.B.E.

Email Address : lpkhem@foresthermitage.org.uk

Education
Phra Bhavanaviteht trained as an actor at the Central School of Speech & Drama in London and at Drama Centre, London.

Buddhist Projects/Experiences
Phra Bhavanaviteht is the Abbot of Wat Pah Santidhamma, The Forest Hermitage in Warwickshire. He has been active in prison chaplaincy and the Buddhist chaplain to a number of prisons in England over the past 35 years. He is the Spiritual Director of Angulimala, the Buddhist Prison Chaplaincy Organisation that he and others founded in 1985. He sits on the Prison Service's Chaplaincy Council and is the Buddhist Adviser to H.M. Prison Service and NOMS (the National Offender Management Service). He is also Chairman of TBSUK (Theravada Buddhist Sangha in the UK). He sits on the SACRE (Standing Advisery Council for Religious Education) in both Warwickshire and Coventry and has led Warwick University Buddhist Society for a number of years

Venerable Ajahn Khemadhammo, OBE (alternatively Chao Khun Bhavanavitayt or Achaan Khemadhammo, occasionally with honorific titles Luang Por and Phra) is a Theravada Buddhist monk.

He was born in England in 1944. In 1971, after training at the Central School of Speech and Drama and Drama Centre London in Clerkenwell, London and practising as a professional actor, working for several years at the Royal National Theatre in London with Sir Laurence Olivier, he travelled to Thailand via the Buddhist holy places in India.

In December 1971 in Bangkok he became a novice monk and about a month later moved to Ubon Ratchathani to stay with Venerable Ajahn Chah Subhaddo (Chao Khun Bodhinyanathera) at Wat Nong Pah Pong. On the day before Vesakha Puja of that year, 1972, he received upasampada as a bhikkhu, a fully ordained Buddhist monk.

In 1977, Venerable Khemadhammo returned to the U.K. and, after staying in London and Birmingham, set up a small monastery on the Isle of Wight. In 1984, at the invitation of a group of Buddhist meditators that he had been visiting monthly for some years, he moved to Banner Hill near Kenilworth and formed the Buddha-Dhamma Fellowship. In 1985, he moved to his current residence, the Forest Hermitage, a property in Warwickshire; in 1987, with considerable help from devotees in Thailand, this land was purchased by the Buddha-Dhamma Fellowship. A stupa was built there in 1988, known as the 'English Shwe Dagon'.

Ajahn Khemadhammo began Buddhist prison chaplaincy work in 1977. In 1985, with the help of others, Angulimala, the Buddhist Prison Chaplaincy, was launched with him as its Spiritual Director.

Currently, Ajahn Khemadhammo lives with two other monks, continuing to visit prisons and teaching meditation both at his monastery and Warwick University.

Ajahn Khemadhammo was appointed an OBE (Officer of the Most Excellent Order of the British Empire) in the Queen's Birthday Honours, June 2003 for 'services to prisoners'. In December 2004, on the birthday of the King of Thailand, he was made a Chao Khun with the ecclesiastical title of Phra Bhavanavitayt; he was only the second foreign-born monk to receive such an honour.

From: wikipedia.org