เกี่ยวกับ UNDV
การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของ การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ผู้บริหาร สสวล.
International Council of the United Nations Day of Vesak
ผู้บริหาร สมพน.
International Association of Buddhist Universities
สำนักงาน
สำนักงาน สสวล. / สมพน.
โครงการ
คำประกาศปฎิญญากรุงเทพมหานคร
ความหมายของตราสัญญลักษณ์
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี : ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า

องค์ปาฐกถาพิเศษ
พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม)
วัดป่าสันติธรรม เมืองวอริค
มณฑลวอริคเชียร์ ประเทศอังกฤษ


Guest Speaker
Ven Sheng Kai
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
Symposium Speakers
Rev.Noriaki Kunitomo
ศาสตราจารย์วันชัย วัฒนศัพท์
Prof. Kamaleswar Bhattacharya
Dr. Phil Tan
Prof. Dr. Donald K Swearer
ดร. ตัม ดึ๊ก
  ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
Prof. Dr. Keown
พระหยวน ฉี
ศาสตราจารย์ ดร. พระคำหมาย ธัมมสามิ
ศาสตราจารย์สุมานะปาละ กัลมานโกฏะ
Dr Sarah Shaw

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
แผนผัง มจร
แผนผัง ห้องประชุมและสถานที่จัดงานใน มจร
องค์การสหประชาชาติ (UN)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้ว)
พุทธมณฑล
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อยุธยา เมืองมรดกโลก
การบินไทย
โรงแรม & สิ่งอำนวยความสะดวก
Maps of Venues

ข่าวสารถึงอาสาสมัคร
ตำแหน่งที่ต้องการ
ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัคร
คำถาม คำตอบ
นโยบายของอาสาสมัคร

สัญญาณถ่ายทอดสด
Press Released
วิดิทัศน์
รูปภาพ
ข้อมูลรูปภาพ
หนังสือ
เพลง
นิทรรศการ
Cultural Show

ข้อมูลคณะทำงาน
Story of each Vesak Celebrations
การเสวนาทางวิชาการ / วิทยากร
History of UN Day of Vesak Celebrations
กำหนดการ
INTERNATIONAL COUNCIL OF UNITED DAYS OF VESAK Executive Council Meeting of ICUNDV
บทความวิชาการ
The International Association of Buddhist
สถานที่จัดกิจกรรม
Officers and Location
ข่าวสาร
The 84th Birthday Anniversary of His Majestythe King & International Celebration on the Occasion of United Nations Day


Panelist
ข้อมูลสำหรับผู้ร่วมงาน


 VIP
 Delegate
 Observer
 Panelist
 MediaWe at Mahachulalongkornrajavidyalaya University are looking forward to your arrival. In order to ensure a pleasant stay, please take note of the following reminders.
1. We are reimbursing your economy class airfare. Please provide us with an official receipt and a signed photocopy of your passport. Unfortunately, we are unable to refund airport taxes and travel insurance costs. All reimbursements will be in U.S. dollars and shall be made at hotel on May 12-14, 2011.
2. We would appreciate it if you could arrive on May 11, 2011. There will be a general briefing for Panelists and Moderators on May 11.
3. Please send us a copy of your travel details. A representative from the organizational committee will meet you at Gate 3 of the Suvarnabhumi (Bangkok) airport.
4. All panelists will be staying at the Krungsri River Hotel. Facilities such as internet access, a mini-bar, and Thai Massage services are available. To know more about the hotel, you can visit http://www.krungsririver.com.
5. Upon your arrival at the hotel, kindly hand Form 'C' (attached to the invitation letters we have sent out) to our volunteer at the Registration Counter who shall then give you your room key as well as the celebration materials.
6. Accommodation will be provided from May 11 - 14, 2011.
7. The hotel is twenty minutes away from the conference venue. Buses will be provided.
8. Meals will be provided throughout the event.
9. In case you need assistance or have any questions, do not hesitate to contact the following people:
Mr. Nattawat Chantanapokul (+66 846741188)
Ms. Cholpaphat Somakettarin (+66 818262425)
Ms. Kamolphan Jangarun (+66819017877)
Ms. Piyaporn Tungsitpakdee (+66 837618949)
Feel free to e-mail us at vesak2012@gmail.com
10. We invite you to bring copies of your books and published work for distribution to the conference participants and for display at the Language Institute of MCU MCU (http://www.li.mcu.ac.th/)
11. If you need any assistance with putting together a presentation for your speech, please email us your notes and we will have academic assistants construct a Power Point presentation.


Thank you and have a safe flight!